یادم ,اخرین ,میره ,خودمو ,یادم میره ,برای اخرین ,داره یادم

قهوه ای که از اتاق دلم سر میرفت

اخرین جرعه نگاهم

جلوی اینه

ولی

اینی که رو به رومه من نیستم

من این شکلی نبودم

حتی خودمو داره یادم میره

زندگی کردنو داره یادم میره

یادم میره که یادم میره

برای اخرین بار

در پنجررو باز میکنم

برای اخرین بار نگاهم به اسمون

لبخند به خیابون

برای اخرین بار بازی کردن با فندک
بیخیال همه درد ام

بازم پشت خودمو می خوام خالی کنم
میخوام خودمو از این دردسرا راحت کنم
قلب الودمو ازاد کنم


شب
بهترین لباسمو بپوشم
بهترین عطرمو بزنم
بهترین غذا رو بخورم
بهترین ها فقط برای یه شب

بعد


همه ی دروپنجره هارو چفت کنم
شیر گازو واکنم
بخوابم
صبح نشده همه درگیری هام پریدهمنبع اصلی مطلب : joker
برچسب ها : یادم ,اخرین ,میره ,خودمو ,یادم میره ,برای اخرین ,داره یادم
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : یه شب