,                                      ,عاشق

                                     گرگ عاشق شده بود

                                 

                                      عاشق طعمه اش


                                     نفسی کشید وسمتش دوید


                                    نزدیکش شد


                                     بوییدش


                                    بوسیدش


                                     دندان تیز کرد


                                      و گلویش را درید


                                      و اما


                                     ذات احساس نمیشناسدمنبع اصلی مطلب : joker
برچسب ها :                                      ,                                      ,عاشق
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : گرگی که عاشق شد